Akillessenebetændelse

Smerter fra akillessenen er et stort problem blandt løbere, hvor man vil forvente at 23% af alle løbere gennem deres tid i løbeskoene vil opleve smerter relateret til akillessenen (1). Men hvordan ved man, om man har pådraget sig en akillessenebetændelse? Og hvordan forholder man sig bedst muligt til skaden?
I dette indlæg vil vi gøre dig klogere på, hvad en akillessenebetændelse er for noget, samt hvordan det bedst behandles. Derudover vil vi forklare, hvorfor man faktisk helst ser, at løb så vidt muligt indgår som en del af ens behandling.

Akillessenebetændelse
  • Asger Jensen | Fysioterapeut og Medejer hos Løberlab

LYNLÆSNING: Akillessenebetændelse

Akillessenebetændelse er en hyppig skade indenfor løb, men kan være svær at behandle. Skaden opstår grundet en overbelastning af akillessenen. Dette sker typisk fordi, at man har øget belastningen på akillessenen for hurtigt, men kan også forekomme af andre årsager. I behandlingen handler det om at få tilpasset belastningen på akillessenen, hvorefter den gradvist skal øges. Mange tror fejlagtigt at hvile er den optimale løsning i starten af et forløb, men dette er ikke tilfældet. Derudover ser man gerne at løb indgår som en del af genoptræningen så hurtigt som muligt. 

INDHOLD

  • ?Hvorfor opstår akillessenebetændelse
  • ?Behandling af akillessenebetændelse
  • Øvelser til akillessenebetændelse

Hvad er akillessenebetændelse?

Akillessenebetændelse er en overbelastningsskade og defineres som smerter i akillessenen med nedsat funktionsniveau relateret til mekanisk belastning (1). En overbelastningsskade sker når vi over en længere periode udsætter vores væv (i det her tilfælde akillessenen) for en større belastning, end hvad vævet har kapacitet til at kunne tolerere. Denne overbelastning vil medføre smerter i akillessenen, som særligt udløses, når senen påføres belastning. Af den årsag er symptomerne typisk smerter ved belastning som løb, trappegang, gå på tæer samt gang op ad bakke. Ved akillessenebetændelse kan akillessenen forekomme hævet og det er typisk smertefuldt at trykke på akillessenen.    

Hvorfor opstår akillessenebetændelse?

Som nævnt i forrige afsnit opstår akillessenebetændelse, når der er et ulige forhold i mellem senens kapacitet og den belastning akillessenen påføres i en given periode. Dette ulige forhold kan både skyldes ændringer i belastning på senen eller ændringer som har påvirket senens kapacitet. Akillessenebetændelse kan opstå grundet ændring i ens træning som eksempelvis ved ændring i træningsvolumen, intensitet, løbestil, terræn, sko, mm. Belastningen øges markant på akillessenen ved øget fart samt løb med hældning og det er derfor ofte ved for hurtig progression på disse parametre, at akillessenebetændelse kan forekomme. Tilstanden behøver dog ikke altid at skyldes en ændring i belastningen på akillessenen. I nogle tilfælde kan tilstanden opstå i perioder, hvor man har trænet som vanligt. Her skyldes overbelastningen ofte faktorer som har fået ens kapacitet over for belastning til at falde. Dette er faktorer som nedsat søvn, ændring i kost, øget stressniveau, mm som kan medføre at kroppen bliver mindre tolerant overfor belastning i en periode. 

Behandling af akillessenebetændelse?

Akillessenebetændelse

Behandlingen af akillessenebetændelse kan deles op i nogle forskellige faser. Først handler det om at tilpasse løberens aktivitetsniveau, så symptomerne er på et acceptabelt niveau. Det er ikke den mest optimale løsning at holde sig fuldstændig i ro. Ved hvile vil ens symptomer højest sandsynligt mindskes, men hvile vil også medføre, at akillessenens kapacitet falder unødvendigt meget. Dette vil medføre en længere tidshorisont, før at løb kan genoptages i det omfang, man ønsker. Af den årsag ønsker man helt fra start at tilpasse løberens aktivitetsniveau, så løberen forbliver så aktiv som muligt, uden at symptomerne forværres til et uhensigtsmæssigt niveau.

Når løberens aktivitetsniveau er tilpasset, handler det herefter om gradvist at øge belastningen på akillessenen. Dette foregår gennem styrketræningsøvelser for akillessenen, som gradvist gøres mere og mere udfordrende samt gennem løbetræningen. Målet med genoptræningen er, at akillessenen skal blive bedre til at tolere den belastning det er at løbe (hvis altså det er den funktion, man ønsker at vende tilbage til). For bedst at gøre dette skal løb indgå i genoptræningen. Her er det vigtigt at der sker en gradvis progression af ens løb og at akillessenen gradvist udfordres mere og mere i gennem løb.

Må jeg løbe med akillessenebetændelse?

Man vil gerne at løb indgår så tidligt i genoptræningen som muligt, hvis løb er den aktivitet man ønsker at vende tilbage til. Det er derfor relevant tidligt at undersøge, hvorvidt akillessenen er klar til at kunne klare den belastning, det er at løbe. Man kan lave en række justeringer som vil mindske belastningen på akillessenen under løb. Dette kan være gavnligt at gøre brug af særligt i starten, så man hurtigere kan komme af sted på nogle længere løbeture. Eksempelvis ved man, at en øget kadence, hællanding samt løb på fladt underlag mindsker belastningen på akillessenen og kan med fordel implementeres på ens løbeture i starten.   

Øvelser til akillessenebetændelse

Man vil anbefale styrketræning som behandling til akillessenebetændelse. Flere studier peger på, at tung langsom styrketræning kan have en effekt på akillessenebetændelse. Dog mangler man fortsat viden for at kunne konkludere, hvad der er den optimale træningsdosis til akillessenebetændelse. Det kan være en fordel, hvis den supplerende styrketræning også ligner den aktivitet, man gerne vil tilbage til. Man skal derfor kigge på, hvilken form for belastning akillessenen skal kunne tolerere under løb og prøve at efterligne dette i styrketræningen. 

I nedenstående video gives et eksempel på en relevant træningsøvelse til akillessenebetændelse. Det er vigtigt at understrege, at denne øvelse ikke nødvendigvis er relevant for alle med akillessenebetændelse.

Slip af med din løbeskade

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har en skade, der begrænser dit løb. Vi gør dig fri af skaden og får dig ud i løbeskoene igen.

Kilder:

1) Millar, N. L., Silbernagel, K. G., Thorborg, K., Kirwan, P. D., Galatz, L. M., Abrams, G. D., Murrell, G. A. C., McInnes, I. B., & Rodeo, S. A. (2021). Tendinopathy. Nature Reviews. Disease Primers

2) Agergaard, A.-S. (2022). ACHILLES TENDINOPATI. 3. https://www.sportsfysioterapi.dk/fagligt/fagligt-katalog/fod-og-ankel/achilles- tendinopati/

3) Cook, J., & Docking, S. (2015). “Rehabilitation will increase the ‘capacity’ of your …insert musculoskeletal tissue here….” Defining ‘tissue capacity’: A core concept for clinicians. British Journal of Sports Medicine, 49(23), 1484–1485.

4) Linton, L., & Valentin, S. (2018). Running with injury: A study of UK novice and recreational runners and factors associated with running related injury. Journal of Science and Medicine in Sport, 21(12), 1221–1225.

5) Murphy, M., Travers, M., Gibson, W., Chivers, P., Debenham, J., Docking, S., & Rio, E. (2018). Rate of Improvement of Pain and Function in Mid-Portion Achilles Tendinopathy with Loading Protocols: A Systematic Review and Longitudinal Meta- Analysis. Sports Medicine, 48(8), 1875–1891

6) Silbernagel, K. G., Brorsson, A., & Lundberg, M. (2011). The majority of patients with Achilles tendinopathy recover fully when treated with exercise alone: A 5-year follow-up. The American Journal of Sports Medicine, 39(3), 607–613

7) van der Vlist, A. C., Winters, M., Weir, A., Ardern, C. L., Welton, N. J., Caldwell, D. M., Verhaar, J. A. N., & de Vos, R.-J. (2021). Which treatment is most effective for patients with Achilles tendinopathy? A living systematic review with network meta-analysis of 29 randomised controlled trials. British Journal of Sports Medicine, 55(5), 249–256.